/Files/images/image-0-02-05-96e9a3ae3427e983b8f880ae705b4735aa48a4e9117f5195a1da9c172147f100-V.jpg

Звіт
директора Березанської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2
Дмитренко Ірини Федорівни
про свою діяльність на посаді за 2016 – 2017 н. р.
м. Березань 02.06.2017 р.

Шановні присутні! Закінчився навчальний рік і ми традиційно зібралися сьогодні, щоб зробити підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2016-2017 навчального року. Відповідно до наказу МОН України «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» від 28.01.2005 р. №55 керівники дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів щорічно після завершення навчального року звітують перед педагогічним колективом, батьківським комітетом, радою закладу про виконану роботу за навчальний рік.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №778, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Загальна інформація про школу

Березанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 є комунальною власністю виконавчого комітету Березанської міської ради Київської області. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти виконавчого комітету Березанської міської ради Київської області, якому делеговані відповідні повноваження. Будівля школи прийнята в експлуатацію у 1935, 1985 роках. Земельна ділянка, яка належить школі, має площу 2,2982 га. У 2016-2017 навчальному році нараховується 30 педагогічних працівників ( з них-1 сумісник, 2 - у декретній відпустці). Середній вік педагогічних працівників – 42 роки. В закладі 15 працівників з числа обслуговуючого персоналу. Всього працівників 46. В закладі в цьому році навчалося 334 учні у 15 класах, середня наповнюваність класів становить: в 1-4 класах – 21 учень; в 5-11 класах – 23 учні. У початковій школі 7 класів, в яких навчалося 148 учнів; в 5-9 класах – 155 учнів; у 10-11 класах – 31 учень. Учні початкової школи навчалися у пристосованому приміщенні ДНЗ «Ромашка».

Кадрове забезпечення

Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників.У 2016/2017 н.р. школа була забезпечена штатними працівниками не на 100%. Образотворче мистецтво у 5-7 класах викладав вчитель-сумісник (вчитель із НВК). У листопаді пішла в декретну відпустку вчитель початкових класів (4-А кл.), за браком кадрів на її місце на період декретної відпустки була взята вчитель української мови та літератури Шмигора В.М. При підборі нових кадрів (навіть обслуговуючого персоналу) враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики. Метою діяльності кожного навчального закладу є надання якісної освіти учням, яка згодом дасть їм змогу бути конкурентоспроможними на ринку праці. Між рівнем знань та «набором» умінь учнів, які вони отримують після закінчення загальноосвітнього та вищого навчальних закладів, і рівнем вимог, який висувають роботодавці під час прийому на роботу, часто існує відчутна різниця. Вся робота в закладі спрямована на оволодіння учнями життєво необхідними компетентностями.

По якісному складу педагогічних працівників наша школа має такі показники: вчителів –методистів – 3, «Старших вчителів – 6, «Відмінників освіти» – 2

Вчителів з вищою категорією – 16

- «Спеціаліст І категорії – 3

- «Спеціаліст ІІ категорії – 4

- «Спеціаліст» - 5

- Молодший спеціаліст - 1

Забезпечення обов’язковою освітою

В основу діяльності педагогічного колективу Березанської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 в 2016-2017 навчальному році були покладені Конституція України, Закон України “Про освіту”, Закону України “Про загальну середню освіту”.

Структура загальноосвітньої школи №2 відповідає вимогам чинного законодавства. Діяльність навчального закладу регламентується Статутом (нова редакція), затвердженим наказом відділу освіти виконавчого комітету Березанської міської ради від 06.03.2015 р. №28, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Двохсторонньою колективною угодою між адміністрацією та профспілковим комітетом закладу, укладеною в 2015 році (нова клективна угода укладена 29.01.2015 р.) та регіональними програмами.

Відповідно до вищеназваних законодавчо-нормативних актів в Україні кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов’язковою.

В навчальному закладі навчається декілька учнів з інших мікрорайонів міста, а 78 учнів нашого мікрорайону навчаються в інших школах міста.

Протягом року простежувався і певний рух учнів. Так за 2016-2017 навчальний рік прибуло 9 учнів, вибуло 9 учнів.

Всі учні мікрорайону школи з метою забезпечення обов’язкової загальної середньої освіти, були охоплені навчанням в закладах різних типів. За педагогічними працівниками школи згідно наказу, який видається щорічно, закріплені вулиці по мікрорайону школи. Щорічно вчителями школи складаються і впорядковуються списки дітей від народження до 18 років.

Всі учні школи внесені в алфавітну книгу, на кожного заведена особова справа учня. Здійснюється чіткий контроль за прибуттям і вибуттям учнів зі школи і в школу, на що є відповідні документи (довідки, накази по школі).

З метою забезпечення належних умов для здобуття повної загальної середньої освіти, згідно “Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладів” було організовано індивідуальне навчання для учениці Чуприни Вікторії ( 9 клас), учениці 2-А класу Висоцької Софії (10 годин на тиждень), Карлашова Дениса (7-Б клас)- 14 годин; Баліцького Віктора (3-Б клас).

Питання відвідування учнями навчальних занять контролюється адміністрацією та класними керівниками, розглядається на нарадах при директору та засіданнях педагогічних рад.

Запізнення учнів на уроки контролюється черговим адміністратором, черговими учнями, членами учнівської ради, вчителями. Єдиним документом, що підтверджує пропуски занять по поважній причині є довідка від лікаря у школі ІІІ ступеня, у школі І та ІІ ступеня на 1 день дозволяється записка від батьків.

Система контролю за відвідуванням навчальних занять учнями в закладі наявна, свідченням цього є такі результати:

2015/2016 н.р.

1-4: 2281 днів, на 1 учня 2 дні

5-9: 2468 дні, на 1 учня 2,1дні

10-11: 804 дні, на 1 учня 2,8 дні

У І семестрі було пропущено 2469 дні, а в ІІ семестрі 3084 дні.

2016/2017 н.р.

1-4: 1685 днів, на 1 учня 2,3 дні

5-9: 1990 днів, на 1 учня 2,6

10-11: 446 днів, на 1 учня 2,9 дні

У І семестрі було пропущено 3481 дні, а в ІІ – 4121 день

Пропуски занять учнями було в основному через хворобу. В цьому напрямку всім дружно працювати і не послабляти контролю.

Методична робота

У школі діє певна система методичної роботи. ЇЇ сітка створена на діагностичній основі. Педколектив почав у 2016/2017 н.р. працювати над науково-методичною проблемою «Формування у дітей позитивної мотивації до навчання шляхом створення умов для творчого розвитку кожної особистості; збереження та зміцнення здоров’я учнів на основі впровадження здоров’язберігаючих педагогічних технологій» та виховною проблемою «Громадянське виховання як основа формування національно свідомої, соціально адаптованої особистості». Проблема розписана на період з 2016 по 2020 роки. Керівництво методичною роботою здійснювала методична рада, яку очолює заступник директора з навчально-виховної роботи Макаренко Г.М.

До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками шкільних, міських методичних об’єднань, творчих груп, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання тощо. В 2016– 2017 навчальному році на базі школи працювали такі МО:

- природничо-математичного циклу (керівник Войтенко Н.Г.)

- гуманітарного циклу (керівник Соцька Т.І.);

- іноземної мови (керівник Яценко С.М.);

- вчителів початкових класів (Божок Т.В.);

- класних керівників (Козацька К.М..).

Творча група з основ здоров’я (Заброцький Р.І.).

Семінари:

- психолого-педагогічний семінар (Родюк Т.М.);

- інформаційний вісник (Яценко С.В.)

Результативною була робота всіх методичних об’єднань та груп. Дієвою формою обміну досвідом було проведення відкритих уроків, предметних тижнів та декад, відкритих виховних заходів і свят.

У 2016-2017 навчальному році атестувалося 5 учителів. Проатестовано на відповідність раніше присвоєній категорії:

- «Спеціаліст вищої категорії» вчителя фізики Слєпченко Н.В., вчителя початкових класів Штанько Л.І.

Було присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст ІІ категорії»:

- вчителям початкових класів Шевченко А.О. та Івасенко Т.В.

Спеціаліст вищої категорії – вчителю географії та економіки Войтенко Н.Г.

Присвоєні педагогічні звання:

- Старший вчитель – Штанько Л.І.

- Вчитель-методист – Слєпченко Н.В.

Педагоги школи активно залучаються до роботи у міських семінарах, засіданнях творчих та ініціативних груп, науково-практичних конференціях тощо.

У міському етапі конкурсу «Вчитель року» в номінації «Початкові класи» брала участь Ятченко Л.М.; бібліоте5ар Яценко С.В. брала участь у конкурсі бібліотекарів.

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на високому рівні. Адже найкращий критерій оцінки професійної компетентності педагога – це досягнення дітей в опануванні його предмета. Тому кожному педагогу потрібно думати про результати своєї праці.

Керівництво закладом здійснює директор, але основним колегіальним органом управління загальноосвітнім навчальним закладом є педагогічна рада, повноваження якої визначається Положенням про загальноосвітній навчальний заклад. Було проведено в 2016-2017 н.р. (в 2017 році – 5 засідань) 14 засідань педагогічної ради: 4 з яких – тематичні, а решта - організаційні. Наради при директору проводилися щомісяця.

Однією з проблем у науково-методичних роботі залишається вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду вчителів- новаторів, підвищеня рівня навчальних досягнень учнів.

Результативність навчально-виховного процесу

Результати праці – це основний показник діяльності навчального закладу. Одним з найважливіших результатів є якість навчання.

За результатами 2016-2017 навчального року закінчили школу на бали високого рівня 29 учнів, що становить 8,7 %: 2-4 – 11 учнів, 5-9 –13 учнів, 10-11 – 5 учнів. На достатній рівень – 122 учнів, що становить 38%; на бали початкового рівня – 6 учнів (1,9%).

Питання успішності учнів має завжди бути актуальним і стояти на першому місці для кожного вчителя.

По закінченню 9 класу 2 учнів одержать свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Претендентами на отримання атестату з відзнакою та нагородження золотою медаллю є 2 учнів 11 класу – Лавріненко І. та Дубина Д.

Учні школи були активними учасниками Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.

у І етапі взяли участь – 103 учні, що становить 68%;

у П етапі – 42 учнів;

у ІІІ етапі – 10 учнів.

Переможцями міських олімпіад та учасниками обласних стали:

- Гамалій Іван (9 клас) трудове навчання – вч. Коломієць О.А.

- Войтенко Роман (8 клас ) хімія, математика, географія, фізика - вч. Макаренко Г.М., Познік В.М., Войтенко Н.Г., Слєпченко Н.В.

- Журавель Микола (10 клас) астрономія – вч. Слєпченко Н.В.

- Лавріненко І. (11 клас) екологія, астрономія, – вч. Войтенко Н.Г., Слєпченко Н.В.

- Лазебна В. (10 клас) зар., літ., образ. м-во, екологія, – вч. Індовська Т.О., Мамойлік С.О., Войтенко Н.Г.;

Маємо 4 переможців в обласному етапі – це Лазебна Владислава, учениця 10 класу – ІІІ місце з зарубіжної літератури (вч. Індовська Т.О.), Войтенко Роман, учень 8 класу – ІІІ місце з географії (вч. Войтенко Н.Г.), Коломієць Анатолій, учень 7-а класу – ІІІ місце в конкурсі «Об’єднаймося ж, брати мої!» в номінації «Історія України та державотворення» (вч. Коломієць О.А.), учениця 5 класу Марченко М. в конкурсі «Знай і люби свій рідний край!»

Одним з напрямків роботи з обдарованими учнями була і залишається діяльність секцій МАНу. Для участі в міському та обласному конкурсі науково-дослідницьких робіт було представлено роботу Біляй Д. ( секція «Психологія») – «Колір у житті людини» (керівник вч. Індовська Т.О.). Учениця нагороджена дипломом ДОН КОДА. Всього в секціях МАН у науковому товаристві учнів закладу працює 7 учнів. В цьому напрямку потрібно прикласти більше зусиль для досягнення кращих результатів. Кожного року про це говоримо, але поки ще результатів не дуже видно.

Учні нашої школи традиційно є активними учасниками різноманітних творчих конкурсах. В природничому конкурсі «Колосок» прийняли участь 42 учні. З них 21 учень має « Золотий колосок», 13 – «Срібний колосок» та 13 звичайних. В конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика у І етапі взяли участь 190 учнів; у міському – 5 учнів. Приймали учні участь у конкурсі учнівської творчості, присвяченому Шевченківським дням (82 учасники). На міський етап були представлені роботи 6 учнів. Роботи 3 учнів були представлені на міський етап конкурсу учнівської та студентської молоді «Об’єднаймося ж, брати мої», з них робота Коломієць О. (7-А клас) зайняла в обласному етапі ІІІ місце. У міському етапі ІУ Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Шевченка брали участь 6 учнів.

В школі існує певна система роботи щодо профільного навчання. У 8-9х класах проводиться допрофільна підготовка. У 8-их класах - це курси за вибором та спецкурси, які допоможуть до 10 класу учням визначитися з профілем навчання. При виборі варіативної складової у старших класах враховувались побажання учнів, батьків та матеріально-технічна база школи.

Великого значення у школі надається питанню адаптації 5-класників та першокласників. Перехід учнів від початкової школи до середньої та адаптація шести річок до навчання у школі – це завжди складно для дітей. Питання адаптації учнів 5-ого класу вивчалося психологом Родюк Т.М.. та розглядалося на засіданні психолого-педагогічного консиліуму, а питання адаптації 1-ого класу розглядалося на рівні міста. Були роздані рекомендації вчителям-предметникам, класним керівникам та батькам.

Виховна та позакласна робота

В цьому навчальному році школа продовжувала працювати над втіленням в роботу Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1243 від 31.10.11 р. Класні керівники продовжували працювати за складеними програмами виховної роботи з класним колективом, на основі яких потім складаються плани виховної роботи з класним колективом. Класні керівники працювали над згуртуванням учнівських колективів, виконанням виховних планів роботи. Класні керівники планували свою роботу, виходячи з річного плану роботи школи, програм виховної роботи та основних орієнтирів. Педагоги школи глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов’язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу. Важливим напрямком у цьому році було військово-патріотичне та національне виховання школярів. Виховна діяльність школи була спрямована згідно напрямків:

. Національно-патріотичне виховання.

• Превентивне виховання.

• Морально-етичне виховання.

• Художньо-естетичне виховання.

• Громадянсько-патріотичне виховання.

• Трудове виховання.

• Фізичне виховання і пропаганда здорового способу життя.

• Економічне виховання.

• Екологічне виховання.

Активізувалася робота по чергуванню класів – це 8-11 класи. Для належної роботи чергові класи керуються розробленим і затвердженим «Положенням про черговий клас». Питання чергування було постійно на контролі. Але потрібно ще звернути увагу на висвітлення результатів чергування. Результати вологого прибирання по класах постійно контролювалися учнівською радою (комісією з чергування)..

Протягом 2016– 2017 навчального року були проведені наступні загальношкільні виховні заходи:

- свято Першого дзвоника;

- тиждень фізкультури та спорту, Олімпійський тиждень та урок, веселі старти для учнів 1-11 класів «Вище! Швидше! Сильніше!»;

- свято квітів «Наше місто - ювіляр»;

Уроки мужності «Славімо Україну, де народились ти і я!», до Дня Збройних сил України,

- Святковий концерт до Дня вчителя «Вчительству вкраїнському – хвала!» та випуск вітальних листівок;

- акції «Кому потрібна наша допомога» (до Дня інвалідів). «Серце до серця», «Милосердя»; «Калейдоскоп добрих справ» (до дня людей похилого віку); «Свіча пам’яті» (до Дня пам’яті жертв Голодомору та до Дня Чорнобильської катастрофи); «Подаруй ялинці іграшку», благодійна акція до дня святого Миколая,

- Рейди «Школа – територія без тютюнопаління», «Канікули», «Дозвілля», «Урок»; «Зелена планета», «Живи, книго», «Поведінка в громадських місцях», «Годівниця для птахів», «Подаруй ялинці іграшку», «Ми – проти наркотиків»,

- Вечір відпочинку до Дня українського козацтва та Дня Захисника України; «Осінній бал» (для учнів 9-11 класів); свято осені - для учнів 1-4 класів та «Міс і містер осінь» для 5-8 класів;

- літературно-мистецьке свято до дня української мови та писемності;

- Новорічні свята

- заходи до Дня соборності України «Україна – єдина»;

- Місячник обдарованності;

- вечір зустрічі випускників «Вам знову школа радо двері відчиняє»;

- конкурси малюнків, плакатів та творів «Березань – ти краса мого рідного краю», «ми – гордість твоя, Україно»; «Професії, які ми обираємо», «Рідній школі – 80 років», «Шляхами подвигу і слави»

- тиждень вшанування пам’яті Тараса Шевченка «Слава Шевченка – слава України»;

- інтелектуальні конкурси;

- флешмоби «Мами нашої школи» та «Моя родина»; родинні свята до Дня 8 березня та свята матері;

- День Святого Валентина;

- День довкілля;

- заходи до Всесвітнього дня здоров’я;

- День школи «Моя школа – ювіляр»;

- Свято Останнього дзвоника,

- Свято прощання з буквариком;

- Випускні вечори

- День пам’яті жертв Голодомору «1933 рік – трагедія в пам’яті людській»;

- Свято «Добрий отче Миколаю, на тебе ми всі чекаємо!»;

- День пам’яті героїв Крут;

- Декада військово-патріотичного виховання;

- День ЦЗ

У школі діє учнівське самоврядування. У складі Великої ради діють кілька міністерств: «Освіта»(голова Войтенко Р.), «Дисципліна і порядок» (голова Литовчак Т.), « Культура» (Андрущенко А.), «Інформації» (Лухтай Д.), «Чергування» (Ахундова С.), «Фізкультури та спорту» (Лухтай Б.). Черговими членами адміністрації щоденно перевіряється стан чергування по класах. Проводяться періодично рейди «Шкільна форма», «Живи книго!», «Озеленимо свій клас», проведено конкурси стіннівок на профорієнтаційну тематику, шкільні вечори відпочинку. Дозвілля дітей у вечірній час було організоване згідно можливостей школи. Підсумок роботи шкільного самоврядування висвітлювався на шкільному стенді самоврядування. У конкурсі «Найкращий клас» за результатами року перемогу здобув 5 клас, серед початкових класів – 3-А клас. Класи-переможці на святі останнього дзвоника були відзначені грамотами на цінними подарунками. Потрібно налагодити роботу по звітуванню голів комісій Великої учнівської ради. Хотілося б відмітити роботу класних керівників Індовської Т.О., Заброцької А.І. Т.І., Войтенко Н.Г., Заброцького Р.І., Слєпченко Н.В., Ятченко Л.М.

Правовиховна робота

Правовиховна робота в навчальному закладі спланована та проводиться на належному рівні.У навчальному закладі з учнями організовано такі форми правового навчання і виховання:

- тематичні класні години

- лекції, бесіди на правову тематику.

- анкетування.

- зустрічі з працівниками правоохоронних органів.

- уроки правознавства, тиждень правознавства.

- олімпіада з правознавства, тиждень правознавства;

- індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями.

- індивідуальні бесіди з батьками, діти яких пропускають заняття без поважних причин, відвідування таких родин.

- надання допомоги батькам, що мають проблеми у спілкуванні з однолітками.

- лекторська група;

- відвідування проблемних сімей вдома та сімей учнів, які пропустили навчальні заняття більше 10 днів;

- обстеження матеріально-побутових умов проживання соціально-незахищених категорій учнів;

Практичним психологом та соціальним педагогом школи регулярно і ефективно проводяться бесіди, діагностичні дослідження та психокорекційні заняття із учнями групи ризику та учнями, що потрапили у складні життєві умови. Особлива увага приділялася учням, які є переселенцями із зони АТО (таких учнів 6). Позитивним є те, що на внутрішкільному обліку учнів у цьому році не було поставлено. Та все ж за звітній період траплялись випадки протиправної поведінки учнів, зокрема тютюнопаління під час перерв, лассахна поведінка, пропуски занять без поважних причин.

У школі працювала лекторська група «Юних правознавців» під керівництвом вчителя Юрченко С.М. Членами цієї групи були прочитані декілька лекцій по класах. Але є побажання активізувати роботу лекторської групи.

Контрольно-аналітична робота

Контрольно-аналітична робота є невід’ємною складовою роботи адміністрації закладу і проводиться з метою надання методичної допомоги педагогічним працівникам.

Згідно плану роботи на рік контролю підлягала робота:

- вчителів, що атестуються;

- стан виховної роботи в 2- х, 4-х, 10, 5 класах;

- стан викладання та рівень навчальних досягнень з російської мови, предметів інваріантної складової у початковій школі, біології, іноземної мови;

- організація індивідуального навчання;

- стан ведення учнівських зошитів;

- стан ведення щоденників учнів 2-11 класів;

- стан ведення класних журналів, особових справ учнів, обліку запису інструкцій з техніки безпеки;

- виконання навчальних програм та планів;

- перевірка навичок читання в початкових класах;

- організація та проведення спецкурсів, курсів за вибором;

- директорські контрольні роботи;

- підготовка до ДПА;

- стан роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу;

- стан відвідування учнями школи;

- стан забезпечення учнів підручниками, програмами та довідковою літературою;

- плани виховної роботи;

- виконання учнями вимог Статуту школи та правил внутрішнього розпорядку;

- стан роботи ГПД;

- контроль за станом роботи з фізичного розвитку, зміцнення здоров’я учнів та організацією спортивної роботи.

Результати перевірки були висвітлені в довідках і узагальнені наказами по школі, рішеннями нарад при директору, педагогічних рад, донесені до відома вчителів, розроблені шляхи усунення недоліків перевірки.

Заохочення вчителів та учнів

Одним з методів стимулювання будь-якого виду діяльності є заохочення та покарання.

На новорічному святі за рахунок спонсорських та батьківських коштів були нагороджені учні 2-11класів - переможці шкільних та учасники міських олімпіад, конкурсів та їх вчителі грамотами, подяками та солодкими призами.

З метою підтримки обдарованої молоді Проценко О.Г.. була виділена грошова премія за підсумками І семестру та навчального року. Премію отримали 10 учнів, 6 вчителів на загальну суму 2000 грн. На святі останнього дзвоника були нагороджені грамотами та грошовими преміями в сумі 200 грн 3 учнів (Лазебна В., Войтенко Р., Марченко М.) – переможців обласного етапу олімпіад та конкурсів та 4 вчителів (Заброцький Р.І., Войтенко Н.Г., Коломієць О.А., Індовська Т.О.) на загальну суму 1400 грн (кошти виділені на премію обласним депутатом Павленко О.І. та депутатом міської ради Проценко О.Г.).

Робота допоміжних служб

Допомогу педагогічному колективу надавала бібліотека закладу по підготовці заходів як з учнями так і з педагогами:

- виставки книг,

- бесіди по збереженню підручників,

- бібліотечні уроки,

- поповнення бібліотеки подарунковими книгами,

- проведення рейдів «Живи, книго!»;

- тематичні полички до свят.

Загальний фонд бібліотеки на кінець навчального року становить – 17739 із них: художня література – 9110 книг; підручники – 8629 книг.

В закладі на 0,5 ставки працює соціальний педагог Коломієць О.А. Соціальний педагог разом з адміністрацією надає відповідну допомогу класним керівникам, вчителям та учням. В закладі на належному рівні організована робота психологічної та соціальної служби. Психолог Родюк Т.М. тричі на рік проводить психолого-педагогічний семінар. В навчальному закладі працює медсестра, що обслуговує не тільки учнів, а й вчителів, працівників, контролює своєчасне проходження медоглядів як учнями так і вчителями. Потрібно відмітити позитивне, що випадків не проходження медичного огляду працівниками не спостерігалося.

Щорічно після закінчення навчального року починає працювати пришкільний табір з денним перебуванням для обдарованих учнів та соціально-незахищених категорій. В цьому році табір буде відвідувати 90 учнів, в основному – це учні 1-6 класів. Працює мовний табір, який відвідує 15 учнів.

Важко уявити роботу школи без обслуговуючого персоналу, до складу якого входить 15 чоловік. Дякуючи їх невтомним рукам територія нашого закладу завжди в належному порядку, вчасно проводяться ремонтні роботи. Потрібно відмітити злагоджену роботу працівників кухні – за час їхньої роботи жодних нарікань з боку харчування учнів.

Соціальний захист

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством. 2 рази на рік складаються та поновлюються списки учнів соціально -незахищених категорій. Кількість дітей у них становить:

• позбавлених батьківського піклування – 1;

- дітей-сиріт – 0

• інвалідів – 4;

• дітей, які мають посвідчення потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС – 52;

• сім ї, що опинилися в складних життєвих обставинах - 5;

• неповних сімей – 87;

• багатодітних – 26, в них – 81 дитина;

- малозабезпечених – 20 сімей;

- дітей, які переселені із зони АТО – 6.

-дітей, які перебувають на «Д» обліку – 48;

- обдарованих дітей – 84;

- дітей, батьки яких служили або служать в зоні АТО - 8

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи. Для них була організована участь у новорічних заходах з подарунками, безкоштовне відвідування вистав у БК, циркових вистав, оздоровлення у пришкільному дитячому таборі. Деякі діти з пільгових категорій за кошти місцевого бюджету мали змогу оздоровитися у дитячих обласних санаторіях. 1 учень з багатодітної родини – Коломієць Олександр (7-А клас) буде оздоровлюватися в м.Пуллах Німеччини.

Учні школи декілька разів приймали участь в акціях по збору коштів для дітей із зони АТО та на допомогу бійцям, які знаходяться у зоні АТО, дітям-інвалідам.

Профорієнтаційна робота

Завдання профорієнтаційної роботи цілком збігається із завданнями загальноосвітньої школи, визначеними Законом про освіту. Це підготовка учня до обґрунтованого вибору професії, що задовольняє як особисті інтереси, так і суспільні потреби. Вона містить такі види профорієнтаційної діяльності:

- професійна інформація (учні отримали роздатковий матеріал про професії, які користуються найбільшим попитом на ринку праці; проведено просвітницькі заходи, які дали змогу розширити знання учнів про світ професій; працює інформаційний портал);

- професійне виховання (учні старшокласники навчились складати резюме; ознайомилися з законодавством України про працю неповнолітніх; практичний психолог ознайомив дітей з основними питаннями, що можуть бути поставлені при співбесіді та телефонній розмові метою яких є працевлаштування).

Профорієнтаційна робота має бути спрямована на формування психологічної готовності учня до трудової діяльності. Важливо заздалегідь дізнатися, чи відповідають професійні інтереси випускників їх здібностям та особливостям характеру.

Серед учнів 9-ого класу у січні місяці 2017 року було проведено діагностування за методикою ОДАНІ-2, яка є важливим та дуже корисним етапом профорієнтаційної роботи. Методика виявляє групи профільних інтересів учнів, сфери визначення переваг та відмов від певних профілів та професій, допомагає учневі усвідомити свої потенційні можливості та перспективи професійної діяльності. Також батькам випускників 9-ого класу було запропоновано анкету, яка мала на меті дослідити побажання саме батьків.

В ході допрофільної діагностики було проведено в 7-их класах орієнтаційно-діагностичну анкету інтересів (ОДАНІ-2), яка має на меті встановити профільні інтереси особистості. Також батьки мали змогу виразити свої думки та побажання через «Анкету для батьків 7-ого класу». Завдячуючи цій роботі, ми маємо певні результати, за якими будемо будувати роботу на наступний навчальний рік.

Для учнів 10 класу було запропоновано пройти методику на визначення типу мислення Юнга та методику на визначення рівня інтелектуального розвитку Равена, які значно доповнили дослідження за 2016/2017 н.р. В закладі даний напрям роботи координує практичний психолог.

Але не тільки практичний психолог працює в даному напрямі. Питаннями професійного вибору займаються і класні керівники. Принципово важливо є питання про конструктивну взаємодію фахівців, які працюють у різних професійних напрямах усередині школи (не дивлячись на те, що кожний має свою професійну специфіку). Такої взаємодії можна досягти за допомогою організації та підготовки спільних заходів. Школу протягом року приїздили представники навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації з профорієнтацією. Учні школи відвідували Березанський центр зайнятості, ходили на екскурсію ло аграрного ліцею. Наявний стенд, на якому систематично поновлюється інформація про працевлаштування. На сайті школи поновлюється інформація про особливості вибору професії, висвітлені поради батькам та учням.

Співпраця з батьками

Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процесс і оскільки це спільна справа сім’ї і школи, то звичайно велика увага приділяється роботі з батьками. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Свої спостереження заносять до щоденника психолого-педагогічних спостережень.

У 2016/2017 році проведено 3 засідання загальношкільного батьківського комітету; 2 загальношкільних батьківських зборів, на яких з лекціями виступили директор, психолог та заступник директора з виховної роботи. Класні батьківські збори проходять 1 раз на четверть. На всіх зборах піднімаються ті питання, які в даний час є найбільш актуальними.

За рішенням загальношкільного батьківського комітету на благодійний рахунок закладу надходять кошти від батьків: 10 грн. щомісяця. Але це питання дуже складним виявляється для деяких класів.

В 2015|2016 н.р. на батьківські кошти зроблено ремонт у класних кімнатах та кабінетах, проводиться дрібний ремонт (заміна дверних ручок, замків тощо), придбання кухонного дрібного інвентарю, заміна ламп освітлення), закупка спортінвентаря (м’ячі).

На міському святі,присвяченому Дню міста німецькою делегацією подаровано ноутбук для школи.

Хочу подякувати батькам та спонсорам за надання благодійної допомоги закладу. За всі надходження та їх використання у вересні на перших загальношкільних батьківських зборах звітуємо.

Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт, де працює шкільна медична сестра, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Але специфіка нашого закладу така, що маємо медсестру на 2 шкільні приміщення. Щорічно на базі міської лікарні діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи. Відповідно цих списків видається наказ по школі. Медичне обслуговування працівників школи організовано також на базі міської лікарні. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд у серпні за графіком кабінету профогляду медичної установи. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету, але аналізи, які проходять в Баришівській СЕС – за рахунок працівників. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у медсестри школи.

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст..22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Учні 1-11 класів забезпечуються гарячим одноразовим харчуванням за батьківську оплату (за продукти). Деякі категорії учнів харчуються за кошти освітньої субвенції (діти, позбавлені батьківського піклування, з малозабезпечених сімей (учні 1-4 класів); за кошти місцевого бюджету (з малозабезпечених сімей (учні 5-11 класів), діти-інваліди, діти, батьки яких були в зоні АТО). 48 учнів з 5-11 класів отримують гаряче харчування (з цією метою після 4 уроку велика перерва тривалістю 40 хвилин). Гаряче харчування учнів відбувається згідно графіку на 2-3 перервах у їдальні початкової школи. Як додаток до денного раціону дітей у школі працює буфет.

Для учнів проводяться зустрічі з лікарями: лікарем-інфекціоністом, лікарем-гінекологом, міським психіатром, наркологом. Шкільною медсестрою проводяться бесіди по класах згідно річного плану роботи. В школі для учнів демонструються фільми про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, пропаганду здорового способу життя. Проводився конкурс малюнків серед учнів 1-11 класів «Ми – за здоровий спосіб життя»; конкурс плакатів серед учнів старших класів «Скажем наркотикам – НІ!» та «Стоп СНІД!», День здоров’я

При плануванні роботи на наступний н.р. обов’язково потрібно включати більше оздоровчих заходів. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «Заходи по збереженню житя і здоров’я дітей», де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, це ЗНВР Макаренко Г.М. створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Проводяться цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці, які систематично поновлюються. Питання охорони праці та попередження травматизму постійно знаходиться на контролі в адміністрації. Контроль за проведенням інструктажів перед екскурсіями, поїздками, змаганнями покладений на ЗВР, яка фіксує їх у спеціальному журналі. Контроль за іншими видами інструктажів на голову комісії з охорони праці.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. За навчальний рік зафіксовано 12 випадків травмування учнів: 5 з них, на жаль, під час навчально-виховного процесу. А інші – в побуті.В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проводиться відповідна робота з учнями та учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

Фінансово-господарська діяльність

Будівля школи прийнята в експлуатацію 82 роки тому. Але незважаючи на солідний вік та зношеність, адміністрація школи разом з коллективом вчителів, працівників, батьків постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти Березанської міської ради. Бухгалтерією здійснюються проплати за спожиті школою енергоносії. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв. Проте система опалення знаходиться у передаварійному стані і потребує негайних капітальних ремонтів. Це величезні кошти, яких не має у бюджеті міста. Дуже добре, що в нас і в початковій, і основній школі замінено дах, побудована і експлуатується внутрішня вбиральня. За кошти місцевого бюджету в основній школі замінено підлогу (покладено кахель), замінено 7 вікон. В основній школі вже замінені всі вікна.

За позабюджетні кошти здійснюється ремонт шкільної оргтехніки (а це комп’ютерний класи та кілька комп’ютерів і принтерів для адміністративних потреб), Поточні ремонти коридорів школи, закупівля миючих та дезінфікуючих засобів для харчоблоку, внутрішніх вбиралень, медикаментів відбувається за рахунок батьківських та благодійних коштів. Здійснено ремонти та підготовку класних кімнат до навчального року. Є класи, в які вкладено значні суми. На підготовку закладу до навчального року було використано 121 тис. 600 грн – кошти міського бюджету (покладена плитка в коридорі основної школи та встановлено 10 вікон); близько 82 тисяч грн. (46 тис. батьківських , 36 тис. спонсорських)- на ремонт класних кімнат, кабінетів, коридорів. Зроблено капітальний ремонт порогу в початковій школі, покладено плитку (3100 грн); замінені вхідні двері в початковій школі (4600 грн). Велика подяка батькам за розуміння наших потреб, особливо головам батьківських комітетів та класним керівникам 1-11 класів. Дякуючи спонсорам, особливо Животку О.О., який завжди з розумінням ставиться до проблем школи і підтримує. Працівниками централізованої бухгалтерії планово проводиться інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються або оприбутковуються.

Приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Поновлюються та оформляються стенди. Продумується дизайн пришкільної території.

Подвір’я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються учнями школи, своєчасно обрізаються дерева, кущі, біляться бордюри. Проводиться скошування трави на газонах, в саду, винесення та періодичне вивезення сміття з території школи. У І півріччі 2017 року виписана преса – найнеобхідніші видання на 1440 грн., у ІІ півріччі – на суму 1220 грн. за благодійні кошти (оренда приватним підприємцем шкільного буфету).

Управлінська діяльність

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Вчителі школи користуються мережею, а саме матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, департаменту освіти і науки, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами. У закладі функціонує сайт школи, який створений у 2012 році і на якому періодично висвітлюється інформація про роботу закладу. Змістовим наповненням сайту займаються вчителі – керівники методичних об’єднань, бібліотекар,заступники та сам директор безпосередньо. Відповідальним за функціонування сайту є вчитель інформатики Островська Л.Б..

Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливішими питаннями школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і, в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників, зошитів тощо. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. У своїй роботі дуже хочу, щоб були з колегами партнерські стосунки, адже ми робимо одну справу і маємо бути зацікавлені в цьому. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. Дуже хочу всім подякувати за підтримку та розуміння!

Кiлькiсть переглядiв: 334

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.